SEÇİM MİMARİSİ

Behavior Institute Nedir?

Bugün marka ve iletişim stratejilerinin tümü "Ana Fayda + İnanma Nedenleri" yaklaşımıyla hazırlanır.

Bu yaklaşım her tüketicinin önce ana faydayı sonra da bu ana faydaya inanma nedenlerini soracak kadar mantıklı olduğunu varsayar.

Dolayısıyla bugünün pazarlama bilimi insanoğlunun ultra akılcı ve mantıklı bir varlık olduğunu önden kabul eder.

İşte bu yüzden pazarlama problemlerine çözümleri sadece araştırma modellerinde, kalıplarda, sayılarda ve grafiklerde bulmaya çalışılır ve mütemadiyen başarısız olunur.

Oysaki Behavior Institute'un temel dayanak noktası olan "davranışsal ekonomi", satın alma gibi ekonomik kararlarımızda mantıktan çok duygusallığın ön planda olduğunu gösteriyor.

Tüketicinin ürün ya da hizmet hakkında karar verirken, akılcı olmak yerine, önyargılarından, duygularından ve zihinsel kısa yollardan beslendiğini artık biliyoruz.

Psikolojik faktörleri göz ardı eden ve insanı sadece akılcı kararlar alan rasyonel bir varlık olarak ele alan modellerin sürdürülebilir olmadığını da biliyoruz.

Sürdürülebilir etki yaratamayan markalar boşluğu mecraya daha çok harcayarak kapatmaya çalışır. Ancak bu süreç sonucunda mesaj bombardımanına tutulan tüketici, tutumunu değiştirmekten ziyade var olan tutumuna daha çok sahip çıkar. Bu yüzden, tüketicinin tutumunu savunduğu şartlarda davranışa odaklanmak akılcıdır.

Behavior Institute, tutumu değil davranışı değiştirmeye odaklı bir seçim mimarisi ofisidir.

"Marka Seçim Mimarları" tüketicilerin seçim yaptığı herhangi bir ortamı alır ve karar almayı markanın lehine kolaylaştıracak şekilde o ortamı yeniden tasarlar.

Seçim mimarlarımızın geliştirdiği tüm çözümler, tüketicinin tutumunu değiştirmek yerine, davranışını değiştirmeye yöneliktir.

Behavior Institute Ne Zaman?

Pazarlama biliminin gerektirdiği her şeyi doğru uygulamanıza rağmen tüketici var olan davranışını değiştirmeyi reddediyorsa,

Tüketicinizin zihninde ürününüze karşı mantık dışı bariyerler oluştuysa,

Konvansiyonel mecraların tümünü kullanmanıza rağmen tüketicinizle derin iletişim kurmakta zorlanıyorsanız,

Konvansiyonel reklam ajansınızın reklamcılığın tüm doğru bilinenlerini uygulamasına rağmen reklamınız harekete geçirmiyorsa,

Markanızın satın alma sürecini etkileyen, kontrolünüzün dışında duygusal unsurlar var olduğunu tahmin ediyorsanız,

Rakibinizle mecra savaşına girmeden avantaj yakalamak istiyorsanız,

Tüketicinin markanıza ulaşmasını sağlayan kanalların marka kadar önemli olduğuna inanıyorsanız,

Marka seçim sürecinin lehinize kolaylaştırılmasına ihtiyaç duyuyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.