ÇÖZÜMLERİMİZ

Çözümlerimiz

Behavior Institute büyük fikirlerin ajansı değildir.

Çözüm ajansıdır. Behavior Institute 360° çözümlerin değil, 365 günün ajansıdır.

Behavior Institute içerik değil, bağlam üretir.

Behavior Institute kanalların marka kadar önemli olduğunu bilir ve kanal çözümlerine odaklanır.

Seçim Mimari Yaklaşımlarımızdan Bazıları

Marka Evleri - Markanızın etkinliğini sağlamak için markanın evi yaratılır.

Pazar Karması Modelleme ve Büyük Veri - Davranışsal verilerle birlikte pazarlama değişkenlerinin optimum karışımı için çoklu regresyon yapılır.

Praxeology - Konvansiyonel marka iletişiminin davranış değiştirme/harekete geçirme potansiyelinin değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için kullanılır.

Değer Paradoksu - Tüketici zihninde mutlak değer yoktur. Değerler referans sistemleri içinde yaşarlar. Marka referans sisteminin yeniden tanımlanması için kullanılır.

Çerçeveleme Tekniği - Tüketicinin mesaj bombardımanına uğradığı günümüz pazarlama dünyasında, markanın zayıf noktalarıyla ilgili tüketici tutumlarını değiştirmek neredeyse imkânsızdır. Çerçeveleme tekniği zayıf noktayı inkâr etmez, farklı bir ışıkta tüketiciye çerçeveleyerek sunmanın yolunu gösterir.

Hata Ekonomisi - Kısa yollar üzerinden karar veren beyin hata yapmaya mahkûmdur. Gelecekte ayakta kalacak markalar bugünden Hata Ekonomisi (tüketici hatası önleyen) ürünlerine yatırım yapan markalar olacaktır. Bu yaklaşım çerçevesinde hata ekonomisi ürünleri paketi geliştirilir.

Söylem Mimarisi - Marka-tüketici etkileşimi asıl reklam sonrasında başlar. Bu süreçte tüketiciye yönelik geliştirdiği söylemlerin harekete geçirme potansiyeli değerlendirilir, revize edilir.

Satış Noktası Çözümleri - Karar haritaları çizilir. Darboğazlar belirlenir. Müdahale alanları belirlenir. Davranış değiştirme potansiyeli yüksek alanlar önceliklendirilir.